Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 08 sierpnia 2018 11:38

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI”w dniu 08.08.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 83/2 AM – 7 obręb Wiązów o pow. 0,1040ha;
  • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 83/3 AM – 7 obręb Wiązów o pow. 0,1020 ha;
  • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 62/3 AM – 8 obręb Wiązów o pow. 0,0694;
  • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 520/2 AM – 1 obręb Stary Wiązów o pow. 0,1360 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4 AM – 1 obr. Stary Wiązów;
  • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 520/3 AM – 1 obręb Stary Wiązów o pow. 0,1383 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4 AM – 1 obr. Stary Wiązów;

2) W trybie bezprzetargowym:

  • Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 284 AM – 1 obręb Miechowice Oł. o pow. 0,0053 ha.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie, Plac Wolności 37, pok. 34, lub pod numerem tel.: (71)3931136 wew. 36.