Rolniku pracuj bezpiecznie! Drukuj
Wpisany przez Ewa Pyczek   
piątek, 07 czerwca 2019 15:24

KRUS

W gospodarstwach rolnych ponad 50% wszystkich wypadków stanowią upadki. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzelinie przestrzega, jak się ich wystrzegać.

Główne przyczyny groźnych w skutkach upadków to: zły stan nawierzchni podwórzy, używanie nieodpowiedniego obuwia, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, brak odpowiednich przejść, bałagan w obejściu i pomieszczeniach gospodarczych.

Rolnicy często używają niewłaściwie przygotowanego sprzętu - drabin i podestów niedostosowanych do pracy na wysokości, źle skonstruowanych i niezabezpieczonych drabin. W pomieszczeniach gospodarczych często spotyka się zbyt wysokie i nieoznakowane progi, brakuje poręczy i barierek przy schodach, a kanały gnojowe są niezabezpieczone. Przyczyną wielu wypadków jest również niewłaściwe tempo pracy, niedostateczna koncentracja i nadmierny wysiłek fizyczny.

Ład i porządek w gospodarstwie

Dbałość o obejście w gospodarstwie gwarantują bezpieczeństwo pracy. Nierówności terenu, przeszkody, bałagan, dziury, leżące grabie - mogą spowodować upadek i uszczerbek na zdrowiu. Ważne jest, aby nierówności usuwać, właściwie odprowadzać wody opadowe, aby uniknąć poślizgnięcia. Ciągi komunikacyjne muszą być sprzątane i naprawiane na bieżąco, a narzędzia – poskładane w jednym miejscu. Maszyny rolnicze należy ustawiać na równej, utwardzonej nawierzchni, w garażu lub zadaszonych wiatach. Śliskie miejsca muszą być posypywane, a miejsca pracy – oświetlone. Przy przenoszeniu ciężarów trzeba pamiętać, aby ładunek nie zasłaniał drogi.

Wchodzenie na traktor i przyczepę

Umiejętność wchodzenia i schodzenia z maszyn pomoże w uniknięciu upadków. Rolnicy muszą pamiętać o korzystaniu z drabinki, na którą należy wchodzić twarzą do szczebli. Z maszyny wychodzi się tyłem, trzymając się uchwytów, ważne jest czyste obuwie robocze. Przed upadkiem z przyczepy chroni odpowiednio wysoka burta. Pracę z każdym sprzętem należy zacząć od przeczytania instrukcji użytkowania maszyny.

Niebezpieczne ścieżki

Ciągi komunikacyjne muszą być przemyślane i przygotowane. W zimie, ścieżki muszą być odśnieżone, posypane piaskiem lub solą gospodarczą. Z codziennych tras trzeba usunąć sprzęt gospodarczy, maszyny i narzędzia. Obejście musi być oświetlone, a ciągniki i przyczepy zaparkowane w miejscach, gdzie nie będą przeszkadzały.

Warunki pogodowe

Każdy rolnik musi pamiętać, żeby przygotować swoje gospodarstwo do pory roku i warunków atmosferycznych. Szufla, piasek i odpowiednie obuwie - to podstawa zimowego bezpieczeństwa. Po obfitym deszczu warto uprzątnąć budynki gospodarcze, aby uniknąć poślizgu na mieszance słomy, brudu i piasku.

Drabiny i ładunki

Przy pracach w gospodarstwie często używa się drabiny. Najważniejsze, aby była ona sprawna, odpowiednio długa i ustawiona na stabilnym podłożu. Dodatkowym atutem są haki zaczepowe i uchwyty. Na drabinę trzeba wchodzić zawsze twarzą zwróconą do niej, trzymając się szczebli. Ostrożność należy zachować także przy przewożeniu ładunków na przyczepie - zawsze musi być on zabezpieczony przed spadnięciem.

W razie wypadku

Gdy dojdzie do upadku lub wypadku przy pracy, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a poszkodowanym udzielić pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. Lekarza poinformować o okolicznościach wypadku.

PT KRUS Strzelin

Do  opracowania artykułu wykorzystano jako materiały źródłowe broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.