Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieObwieszczenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 06 marca 2019 15:37

Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1945) Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wiązów uchwały nr III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów.

Wnioski do w/w zmiany planu miejscowego można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów w terminie do dnia 29 marca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081) Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski dotyczące w/w prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, plac Wolności 37, 57-120 Wiązów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 29 marca 2019 r.